Povodňová komisia a krízový štáb obce Ždiar zasadali dňa 20.7.2018 na obecnom úradu a riešili mimoriadnu situáciu na území obce. Krízový štáb monitoroval stav v obci a zistil, ktoré úseky v obci sú v zlom stave. Nedostatky spôsobili výtok vody z prístupových ciest k rodinným domom na miestnu komunikáciu, monitorovali upchaté priepusty alebo malý prietok priepustov a pod. Na zasadnutí boli prijaté opatrenia, na základe ktorých občania a organizácie boli vyzvané na odstránenie nedostatkov, ktoré vznikli  a stále vznikajú pri dlhotrvajúcom daždi.