Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ždiari sa uskutoční dňa 28.9.2022 o 17:00 hod. na obecnom úrade. Viac informácií v prílohe.

Prílohy