Zápisnica z pracovného konania vo veci poškodzovania cestných zvodidiel v obci Ždiar pri ceste I/66

Okresný úrad v sídle kraja na základe podnetu Slovenskej správy ciest, DP Poprad zvolal miestne šetrenie vo veci poškodzovania cestných zvodidiel pri ceste I/66 dňa 24.11.2022 za účasti zástupcov SSC, DP Poprad, OR PZ SR, ODI Poprad a starostu obce. Viac informácií v prílohe.

Prílohy