Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari oznamuje, že v dňoch od 2.5.2022 do 31.5.2022 bude zápis detí na predprimárne  vzdelávanie na školský rok 2022/2023. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u zástupkyne MŠ. Rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do konca júna 2022.