Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari oznamuje, že v dňoch od 1.5.2019 do 31.5.2019 prebehne zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020. Viac info v prílohe.

Prílohy