Riaditeľka ZŠ s MŠ v Ždiari oznamuje, že v dňoch od 3.5.2021 do 31.5.2021 prebehne zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022. Viac informácií v prílohe.

Prílohy