Obec Ždiar zakúpením traktora s predným náhonom s príslušenstvom, z poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, dokáže riešiť záchranné práce pri častých povodňových situáciách, zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorých obec Ždiar má viac ako 25 km. Obec Ždiar patrí medzi obce zaradené do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry a v obci sa nachádza viac ako 300 nehnuteľností postavených z dreva. Samotné geografické katastrálne územie obce predurčuje zabezpečenie požiarnej pohotovosti v nedostupnom teréne. Pre obec je prínosom kúpa traktora s predným náhonom aj pri záchranných prácach pri požiaroch na nehnuteľnostiach i v teréne na lesných a trávnatých porastoch.