Obec Ždiar,  Správa Tatranského národného parku (TANAP) a Správa PIENAP-u aj tento rok vyzýva návštevníkov obce Ždiar, aby na jej území a v jej ochrannom pásme nepoužívali v čase vianočných a novoročných sviatkov zábavnú pyrotechniku a hlavne vypúšťanie lampiónov šťastia.

Hlučné oslavy do nášho prírodného prostredia a našich národných parkov nepatria, a preto sú zakázané zákonom i návštevným poriadkom. V prostredí medzi dvoma národnými parkami, kde sa naša obec nachádza,  by sme sa mali pohybovať s pokorou, v tichosti sledovať prírodu a tešiť sa z toho, že je zachovalá a nie takýmto spôsobom ju aj ničiť.

Hlavne chceme apelovať na svedomie a srdce návštevníkov, aby si obec nemýlili so strelnicou. Tí, čo Silvestra nedokážu prežiť bez petard, by si mali uvedomiť, že svetelné a zvukové efekty sprevádzajúce odpálenie pyrotechniky spôsobujú mnohým ľuďom aj zvieratám stres. Zver má niekoľkonásobne citlivejší sluch a z tohto dôvodu stonásobne intenzívnejšie prežíva akýkoľvek výbuch či svetelný záblesk. Zver sa dostáva do stresu, čo môže spôsobovať zranenia, útek z domova a niekedy aj smrť.

Žiadame všetky ubytovacie zariadenia,  aby na to upozornili aj svojich návštevníkov.

Dodržiavanie zákazu používania pyrotechniky a vypúšťania balónov šťastia budú sledovať pracovnici TANAP-u, PIENAP-u, Obvodné oddelenie polície a Obec Ždiar.