Obec Ždiar a poľský partner Gmina Bukowina Tatrzańska v mesiaci apríl 2018 ukončili realizáciu mikroprojektu „Zachovanie dedičstva Goralov v slovensko-poľskom pohraničí“, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktorý zastrešuje Zväzok Euroregión Tatry a Prešovský samosprávny kraj. Okrem realizácie série mäkkých, kultúrno-spoločenských a propagačných aktivít, ako vernisáž fotografií v priestoroch múzea Ždiarsky dom v Ždiari, výstava fotografií v  Dome ľudovej kultúry v Bukowine Tatrzańskej, stretnutie a vystúpenie folklóristov, sa zrealizovali aj investičné zámery rekonštrukcie interiérových priestorov pre tieto aktivity s celkovou finančnou hodnotou 117 361,04 Eur.

Cieľom projektu bolo spropagovať kultúru a život Goralov súčasným generáciám a posilniť kultúrne a spoločenské hodnoty pohraničia. Obec Ždiar aj Gmina Bukowina Tatrzańska predstavujú dve dôležité kultúrno-historické centrá pohraničia pod Belianskymi Tatrami, ktoré sú navštevované nielen pre ich prírodné krásy, ale aj bohatú spoločenskú históriu. Návštevníci múzea Ždiarsky dom v Ždiari i v Dome ľudovej kultúry v Bukowine Tatrzańskej môžu vo fotografických zbierkach nazrieť do života Goralov. Fotografie zobrazujú bežný život ľudí, ich ľudový odev, tance, muziku, hry a typickú ľudovú architektúru.

Kvalitné cezhraničné partnerstvo medzi Obcou Ždiar a Gminou Bukowina Tatrzańska  potvrdilo zmysel spolupráce s pozitívnym vplyvom na posilnenie dlhodobých priateľských vzťahov a rozvoja obrovského potenciálu poľsko-slovenského pohraničia.