Vážení spoluobčania,

v súčasnej dobe sa naša obec nachádza v zlej situácii, pozitívnych na Covid – 19 pribúda a to nielen u dospelých, ale aj u detí. Za všetkým je treba vidieť veľký diel nezodpovednosti hlavne dospelých, ktorí svojou nedisciplinovanosťou ohrozujú svoje rodiny, svoje deti a ďalších spoluobčanov.

Žiadali sme Vás , aby ste boli zodpovední, aby ste dodržiavali prijaté protipandemické opatrenia, pretože ak sa nám rozšíri pandémia  v obci, tak na to doplatia deti v škole,  preruší sa vyučovanie,  bude ohromená činnosť úradov  v obci,  rodiny sa dostanú do karantén a nebudú môcť chodiť do práce, čím si skomplikujú zabezpečovanie svojho živobytia,  ale predovšetkým , že u tých, ktorí budú zasiahnutí Covid – 19, nastanú u nich veľké zdravotné problémy, niekedy aj s trvalými následkami do konca života.

Niektorí to nerešpektovali,  hoci všade upozorňovali, že nové mutácie sú agresívnejšie a rýchlo sa šíria. V období jarných prázdnin sa organizovali rôzne cvičenia, lyžiarske párty, rodinné a iné oslavy,  poskytovalo sa ubytovanie, chatári obsadili všetky chaty, testovať sa chodilo mimo obce, aby nikto nevedel, že kto je pozitívny. Nebol problém pozitívnych stretnúť na pošte, na benzínovej pumpe, na obecnom úrade, na prechádzkach po obci.

Výsledok všetkej nezodpovednosti je, že v obci za posledné dva týždne je viac ako 50 osôb pozitívnych a stále pribúdajú nové a nové pozitívne zistenia v rôznych rodinách. Priebeh ochorenia nie je jednoduchý a niektoré prípady končia až v nemocnici.  Sme jedna z najhorších obci v okrese Poprad, obce ktoré majú veľké zastúpenie rómskych spoluobčanov sú na tom lepšie ako naša obec.

Vážení spoluobčania,

23.03.2021 som konzultoval našu situáciu s Úradom verejného zdravotníctva v Poprade, kde bolo konštatované, že stav je veľmi zlý a je potrebné okamžite zamedziť akýmkoľvek stretnutiam, ukončiť vyučovania všetkého druhu,  aby sme daný stav zastavili a dostali sme sa do nejakého normálnejšieho stavu.

Touto cestou Vás žiadam, aby sme do ukončenia veľkonočných sviatkov dodržiavali nasledovné opatrenia :

 • Veľmi prísne dodržiavali karanténne podmienky v rodinách, kde je už zistená pozitívnosť.
 • Ak niečo sa Vám nepozdáva s Vaším zdravotným stavom, je potrebné osloviť svoju lekárku a prestáť sa stretávať až do otestovania, ktoré potvrdí výsledok.
 • V nasledujúcich dňoch maximálne znížiť mobilitu t.j. , aby sme sa nestretávali, neorganizovali žiadne stretnutia, zostali doma.
 • Neposkytovali žiadnou formou prenájom ubytovania.
 • Za športom a vychádzkami ísť len vo svojom okrese.
 • Obec sa pokúsi zabezpečiť testovanie 26.03.2021 a tiež 1.04.2021. a Nakoľko je vážny stav, Vás žiadame, ak sa bude testovať, aby ste sa prišli otestovať v najväčšom možnom počte, aby sme zamedzili rozširovaniu Covid – 19.
 • Vyučovanie na všetkých stupňoch v škole bude prerušené až do odvolania.

Ak by nastali aj také situácie, že niekto nerešpektuje nariadenia, ktoré prijala vláda SR počas núdzového stavu :

 • Ak niekto porušuje karanténne opatrenia
 • Ak niekto poskytuje ubytovanie
 • Ak niekto počas núdzového stavu obýva chatu a nemá trvalý pobyt v obci /prechodný pobyt počas núdzového stavu v danej situácii neplatí /
 • Ak niekto organizuje rôzne stretnutia

Nahláste to na políciu – na číslo 158

Vážení spoluobčania,

situácia je vážna, jedine veľkou disciplínou počas nasledujúcich dní môžeme túto situáciu zvrátiť a po Veľkej noci budeme môcť opätovne riešiť otváranie škôl, úradov, ale hlavne, že budeme mať menej pozitívnych občanov na Covid – 19 v našej obci.

 

Ždiar 23.03. 2021                                                                                Ing. Pavel Bekeš, starosta obce