Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľské subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia Oznámenia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., ktorá je do 15. februára 2018.

Oznámenie je možné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom na adresu: rozvoj@zdiar.sk

Prílohy