Prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a ostatné podnikateľské subjekty upozorňujeme na splnenie si povinnosti doručenia Oznámenia údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2021 podľa zákona č. 401/1998 Z.z., ktorá je do 15. februára 2022.

Tlačivo je v prílohe. Doručiť je možné osobne, poštou alebo e-mailom na adresu: rozvoj@zdiar.sk

Vážení ubytovatelia,

Vaše ubytovacie zariadenie je publikované na oficiálnych web stránkach Obce Ždiar www.zdiar.sk. V prípade záujmu prezentácie aj v kalendárnom roku 2022 je povinnosť zaplatiť poplatok do 31. januára 2022 do pokladne Obce Ždiar alebo prevodným príkazom na účet obce.

Výška poplatkov:

priváty a chaty: 16,60 €

penzióny:          26,60 €

hotely:              33,20 €

 

Údaje pri platbe prevodným príkazom:

IBAN: SK37 0200 0000 0000 2712 7562

VS: 2022

KS: 0308

Suma: poplatok podľa ubytovacieho zariadenia

ŠS: (súpisné číslo Vášho ubytovacieho zariadenia)

Prílohy