Správa Tatranského národného parku vyzýva ctených klientov ubytovacích zariadení na území TANAP-u a v jeho ochrannom pásme, aby v súvislosti s oslavou vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Používanie zábavnej pyrotechniky a zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty je na územiach našich národných parkov zakázané zákonom a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami. Viac informácií v prílohe.