Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v k.ú. Ždiar, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN vo vlastníctve VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 389 KB Downloads: 241