Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. výzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v kazastrálnom území obce Ždiar, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 845 KB Downloads: 76