Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. Košice žiada prostredníctvom výzvy o vykonanie výrubu stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD, a.s. Viac informácií v prílohe…

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 368 KB Downloads: 273