Upozorňujeme občanov obce na výstrahu pred silným snežením a veternou kalamitou v podvečerných a nočných hodinách. V dôsledku toho Vás žiadame, aby ste zo svojich pozemkov nevyhŕňali sneh na obecné cesty a do rigolov okolo ciest, aby obec vedela zabezpečiť zjazdnosť miestnej komunikácie.