Starosta obce Ždiar:

  1. Pavel Bekeš, Ing., počet hlasov 401
  2. Ing. arch. Róbert Burger, počet hlasov 285

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ždiari

P.č. Meno a priezvisko, titl. Počet hlasov
1. Milan Vojtaššák 342
2. Jarmila Blaščáková 335
3. Róbert Burger, Ing. arch. 267
4. Ľubomír Kocvár, Mgr. 253
5. Vladimír Mačák, Mgr. 201
6. Andrea Slodičáková, MUDr. 199
7. Ľubomír Nemešany 196
8. Vladimír Andráš, Mgr. 192
9. Otília Zoričáková 192
10. Jaroslav Strachan, Mgr. 182
11. Zdenko Vanc, Bc. 163
12. Gabriel Ševc, Bc. 153
13. Pavel Krasuľa 152
14. Martin Paulovič, JUDr. 148
15. Filip Bekeš 146
16. Michal Jurčo, Mgr. 134
17. Miroslav Pitoňák, Ing. 134
18. Jozef Monka 129
19. Iveta Vasičáková, Bc. 123
20. Peter Nemešany, Mgr. 113
21. Stanislav Sleboda, Bc. 113
22. Michal Tomaškovič 97
23. Iveta Slebodová 81

Zvolení poslanci od poradového čísla 8. sú náhradníci

 

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku: 1087
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 703
Počet odovzdaných obálok: 702
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 693
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 686