Starosta Obce Ždiar

P.č. Meno a priezvisko, titl. Politická príslušnosť Počet hlasov
1. Pavel Bekeš, Ing. nezávislý kandidát 377

 


Poslanci Obecného zastupiteľstva v Ždiari

P.č. Meno a priezvisko, titl. Politická príslušnosť Počet hlasov
1. Jarmila Blaščáková KDH 257
2. Róbert Burger, Ing. arch. KDH 218
3. Otília Zoričáková KDH 210
4. Jana Andrášová, Mgr. nezávislý kandidát 208
5. Vladimír Mačák, Mgr. KDH 201
6. Milan Vojtaššák KDH 197
7. Štefan Zoričák, Ing. SaS, OĽANO 195
8. Peter Nemešany, Bc. nezávislý kandidát 171
9. Mária Andrášová KDH 169
10. Valent Kotarba SMER-SD 164
11. Jozef Monka SMER-SD 152
12. Pavol Krasuľa SPOLU-občianska demokracia 122
13. Vladimír Bachleda, Bc. nezávislý kandidát 114
14. Filip Bekeš SMER-SD 83
15. Adam Pirog SPOLU-občianska demokracia 60
16. Peter Pitoňák SNS 43

Zvolení poslanci od poradového čísla 8. sú náhradníci

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1107
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 461
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 461
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 452

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 377