Dňa 1. februára 2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Ždiari konala výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Ždiar za účasti členov DHZ (96% účasť) a pozvaných hostí. V poslednej časti schôdze bol schválený Plán práce na rok 2018.

Prílohy