Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, v územnom obvode okresu Poprad od 29. marca 2022 od 8:00 hod. do odvolania. Viac informácií v prílohe.

Prílohy