Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku/ v územnom obvode okresu Poprad od 11. júla 2023 od 17:00 hod. do odvolania. Viac informácií v prílohe.

Prílohy