Oznamujeme obyvateľom obce Ždiar, Tatranská Javorina a Tatranská Kotlina, že dňa 26.10.2020 začala vykonávať lekársku prax MUDr. Andrea Slodičáková vo všeobecnej ambulancii pre dospelých na zdravotnom stredisku v Ždiari.

Ordinačné hodiny

Ambulancia všeobecného lekára

Lekár : MUDr. Andrea Slodičáková

Sestrička : Katarína Vancová

 

 

PONDELOK

 

Ždiar

 

 

 

7:30 -12:00

 

 

obed

12:30-15:00

Domov dôchodcov Kežmarok

12:30-15:00

Administratíva

 

 

UTOROK

 

Sp.Stará Ves

 

 

 

 

 

7:30 – 16:00

 

 

 

 

STREDA

 

Ždiar

 

 

7:00 – 12:00

 

 

obed

 

12:30- 15:30

(telemedicína Sp. Stará Ves )

 

ŠTVRTOK

 

Sp.Stará Ves

 

 

 

7:30-16:00

 

 

 

 

PIATOK

 

Ždiar

 

 

 

7:00 -12:00

 

 

 

obed

neordinuje

Odbery krvi  (streda –piatok)  7:00 – 9:00

Akútne stavy  7:00 -12:00

Administratíva od 12:30

Preventívna starostlivosť od 12:30

Komunikačné prostriedky: ambulanciazdiar@gmail.com

t.č. 052/4498102