Termín volieb do VÚC stanovil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na sobotu 4. novembra 2017.
Voľby do vyšších územných celkov budú po novom jednokolové a za predsedu samosprávneho kraja bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.
Deň a čas konania volieb: 4.11.2017 od 7:00 – 22:00 hod.
Miesto konania volieb: Starý obecný úrad
Informácia pre voliča

Volič pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom od členov okrskovej komisie dostane dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených. (Ich počet je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.