Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

  • Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v termíne dňa 29.10.2022, v priestoroch starého obecného úradu s.č. 202.
  • Zapisovateľ – miestna volebná komisia, do termínu 26.08.2022 do 11:30 hod.: Jana Olekšáková, sídlo Obecný úrad Ždiar 290, kontakt: 0905 932 836, e-mail: ekonom@zdiar.sk
  • Zapisovateľ – miestna volebná komisia, od termínu 26.08.2022 od 11:30 hod.: Veronika Pitoňáková, sídlo Obecný úrad Ždiar 290, kontakt: 0905 671 658, e-mail: matrika@zdiar.sk
  • Počet obyvateľov v obci: 1345

Prílohy