Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

  • Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v termíne dňa 29.10.2022, v priestoroch starého obecného úradu s.č. 202.
  • Zapisovateľ – miestna volebná komisia: Jana Olekšáková, sídlo Obecný úrad Ždiar 290, kontakt: 0905 932 836, e-mail: ekonom@zdiar.sk
  • Počet obyvateľov v obci: 1345

Prílohy