Oznamujeme obyvateľom obce, že voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu dňa 30.9.2023 od 7:00 hod do 22:00 hod. Miesto konania volieb je Obecný úrad – Hasičská zbrojnica 290. Upozorňujeme voličov, že pred hlasovaním musí volič preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.