Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v roku 2019 želajú pracovníci Obce Ždiar