Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej materskej škole bola Vianočná besiedka, v ktorej deti pozdravili svojich najbližších vianočnými básničkami, pesničkami, tancom a vinšovačkami.