Začatie správneho konania podľa parag. 30 zákona č. 538/2005 Z.z. vo veci uznania klimatických podmienok vhodných na liečenie v katastrálnom území Ždiar. Viac informácií v prílohe.

Prílohy