Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného spojeného so stavebným konaním

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného spojeného so stavebným konaním

Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO: 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom, podala dňa 28.02.2018 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – nebytovej stavby – stavebné úpravy budovy s.č. 202 za účelom vytvorenia stavby „Zberný dvor“v časti ….

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 461 KB Downloads: 688
Predchádzajúci článok
Volebná a hodnotiaca schôdza 6.3.2018
Nasledujúci článok
Veľkonočná lyžovačka

Related Posts

Neboli nájdené žiadne výsledky.