Rozhodnutie o osobitom obhospodarovaní lesa

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, na základe zistenia, že vlastníci lesných pozemkov, na ktorých je pre obdobie rokov 2017-2026 zriadená jednotka priestorového rozdelenia lesa č. 1612a1, lesný celok OSTATNÉ LESY na LHC LHC VYSOKÉ TATRY, nezabezpečili odborné hospodárenie v lesoch rozhodol takto: viac informácií v prílohe…

Prílohy