R O Z H O D N U T I E

 o prerušení  stavebného konania  a výzva na doplnenie dokladov

 

 

Prílohy