Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar pozýva podielnikov na Valné zhromaždenie dňa 9.6.2019 o 11:00 hod. do Goralskej karčmy.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 191 KB Downloads: 489