Pozemkové spoločenstvo Urbariátu Ždiar pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu Ždiar, ktoré sa uskutoční dňa 11. júla 2021 o 11:00 hod v budove Goralská karčma v Ždiari. Viac informácií v prílohe.

Prílohy