Výbor pozemkového spoločenstva STREDNICA , IČO 31986765, sídlo 059 55 Ždiar 670, oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva (podielnikov) a týmto zároveň pozýva na toto zhromaždenie, ktoré sa uskutoční:

V priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č.670 v Ždiari dňa 30.04.2023 o 13:00 hod.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy