Výbor pozemkového spoločenstva STREDNICA . IČO 31986765, sídlo 059 55 Ždiar 670, oznamuje zvolanie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva STREDNICA – valného zhromaždenia členov tohto spoločenstva (podielnikov) a týmto zároveň pozýva na toto zhromaždenie, ktoré sa uskutoční: v priestoroch budovy SKICENTRA STREDNICA č.670 v Ždiari dňa 28.04.2024 o 13:00 hod.

Prílohy