Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar Vás pozýva na Valné zhromaždenie podielnikov Urbariátu Ždiar, ktoré sa uskutoční dňa 9.6.2024 o 12:00 hod. v reštaurácii „SOVA“ v Ždiari. Viac informácií v prílohe.

Prílohy