Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje tridsiatu ôsmu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO /svetová zdravotnícka organizácia v dňoch 8.10.2018 – 21.10.2018. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

  • pdf relacia
    File size: 677 KB Downloads: 474