Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že v dňoch 6. až 18. apríla 2021 sa uskutoční vakcinácia líšok proti besnote. Viac informácií v prílohe.

Prílohy