Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Oznamuje, že v dňoch 17.4. – 5.5.2023 sa uskutoční jarná orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou. Viac informácií v prílohe.

Prílohy