Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Oznamuje, že v dňoch 2.4. – 19.4.2024 sa uskutoční jarná orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou. Viac informácií v prílohe.

Prílohy