Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Oznamuje, že v dňoch 5. októbra až 28. októbra 2022 sa uskutoční orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou. Viac informácií v prílohe.

Prílohy