Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Oznamuje, že v dňoch 4. apríla až 25. apríla 2022 sa uskutoční orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

Menu