Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad Oznamuje, že v dňoch 15. októbra až 31. októbra 2021 sa uskutoční orálna vakcinácia líšok proti besnote leteckou pokládkou. Viac informácií v prílohe.

Prílohy

Menu