Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 28.2.2021 Uznesenie vlády SR č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné od 3.3.2021. Viac informácií v prílohe.

Prílohy