Dňa 15. mája 2019 sa v zasadacej miestnosti  obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do života. Na pozvanie starostu obce Ing. Pavla Bekeša sa na slávnosti zúčastnili rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa narodili v uplynulom roku. Rodičov detí v úvode privítala matrikárka obce Ing. Veronika Pitoňáková. Detičky z našej materskej škôlky a základnej školy si pre rodičov a ich deti pripravili  krásny program. Potom sa prítomným prihovoril  starosta obce, ktorý vyzdvihol úlohu rodičov pri výchove svojich detí a najmä, aby deti v nich videli vzor lásky, porozumenia a zodpovednosti. Rodičia sa potom podpísali do pamätnej knihy  a prevzali si z rúk starostu obce kvetinu, pamätný list, knihu a darčekovú poukážku v hodnote 50 Eur.