Podľa parg. 13 odst. 4 písmeno a/ zákona SNR č. 360/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien sa zvoláva ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Ždiari dňa 5. decembra 2018 / streda/ o 17:15 hod.

Prílohy