Obec, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzajúci triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO2. Viac informácií v prílohe…

Prílohy

  • pdf Scan
    File size: 876 KB Downloads: 285