Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 9.3.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe. Viac informácií o usmernení a povinnostiach osôb v karanténe v prílohe.

Prílohy