Dňa 30.3.2020 bolo vydanú Usmernenie hlavného hygienik SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac informácií v prílohe