Obec Ždiar Vám oznamuje, že na základe prijatých opatrení Krízovým štábom SR a Vládou SR dňa 31.12.2020 Obecný úrad v Ždiaru bude pracovať v obmedzenom režime s pracovnou dobou od 7:30 – 11:30 hod. do odvolania s cieľom spomalenia šírenia koronavírusu Covid-19. Občanov prosíme o vybavovanie najnutnejších záležitostí za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení.