Obec Ždiar a Základná škola v Ždiari Vám oznamuje, že  na základe nariadenia vlády SR,  prezenčného vyučovania v škole sa môžu zúčastniť len žiaci otestovaní s negatívnym výsledkom.

V dôsledku toho Vám oznamujeme, že  v stredu  t.j.  9.12.2020 od 15.00 hod. do 19 .00 hod. bude zabezpečené antigénové  testovanie žiakov II. stupňa, učiteľov, zamestnancov školy a rodinného zástupcu žiaka na Covid – 19.  Testovanie bude prebiehať v budove starého obecného úradu – Ždiar č. 202.