Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý sa vytvoril v rámci spracovania projektu „Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry“. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na doplnenie analýzy súčasného stavu konkrétnych oblastí dopravy a zároveň  pomôžu pri vytváraní návrhov.
Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 10 minút.

Odkaz na Dotazník pre obyvateľov regiónu Tatier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Eg-TCa-9WpH_QBrEnSPh6Q2FR4T2TnMO9YcmT5zuQmMM6w/viewform?usp=sf_link