Vážení spoluobčania, ochrana životného prostredia  je to celosvetový problém, no každý ho môže začať riešiť už doma. V rukách každého jednotlivca je sila – pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia, ale aj deštrukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Dlhodobé poškodzovanie životného prostredia v minulosti sa stále odráža na zdraví a veku ľudí. Zdravé životné prostredie a zdravý spôsob života idú ruka v ruke so zdravím a hodnotným prežívaním života každého z nás.

Vážení spoluobčania,

dokážme, že ochrana životného prostredia nie je nám ľahostajná a už v najbližšom možnom čase môžeme veľa preto urobiť. Pred nami je sviatok Všetkých svätých, venujme viac času spomienkam, modlitbám, zapáleniu sviečky a vencovou výzdobu z prírodných materiálov. Obec každý rok na jar vyvezie minimálne štyri plné kontajnery umelej výzdoby a rôznych kahancov. Výzdoba hrobových miest z prírodných materiálov určite má vyššiu hodnotu a je rýchlo rozložiteľná. Plastová výzdoba sa netriedi, vezie sa rovno na skládky, kde jeho rozklad je niekoľko storočí, alebo sa vôbec nerozloží. Každý rok sa bude zvyšovať poplatok za uloženie na skládkach a nám budú stúpať poplatky za odvoz odpadu a ešte si tým ničíme prostredie, tak dôležité pre život nás  a našich detí.

 

Ďakujem za pochopenie.

Ing. Pavel Bekeš, starosta obce